Bạn là chủ doanh nghiệp và bạn muốn biết về cách mà cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát số liệu quan trắc tự động của mình, bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn.

Theo đó, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTNMT quy định tất cả những khu công nghiệp cần phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền số liệu về cho những đơn vị liên quan quản lý và kiểm soát. Các yêu cầu về kỹ thuật của hệ thống trạm quan trắc tự động cũng như các quy định trong truyền nhận dữ liệu đã được Bộ TN&MT quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT. Theo quy định, dữ liệu quan trắc tự động, liên tục phải được truyền từ doanh nghiệp về Sở TN&MT và tiếp tục truyền về Bộ TN&MT (thông qua Tổng cục Môi trường). 

kiểm soát số liệu quan trắc tự động

Cách cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát số liệu quan trắc tự động

Quy trình cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát số liệu quan trắc tự động được thực hiện theo 5 bước chi tiết sau:

Bước 1: Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp các thông tin, tài liệu

Theo đó, các yêu cầu thông tin, tài liệu cần chuẩn bị, bao gồm: Quy trình và hệ số chuyển đổi đơn vị đo của các thông số về định dạng quy định; Xác định phạm vi đo của mỗi thiết bị và lập thành bảng; Kết quả hiệu chuẩn; Tần suất thực hiện vận hành trạm; Thống kê khoảng thời gian trạm dừng hoạt động, thời gian thiết bị lỗi, thời gian hiệu chuẩn thiết bị, thời gian sửa chữa, thay thế thiết bị.

Bước 2: Kiểm soát số liệu thu thập được trong giai đoạn 1

Mục đích của bước kiểm duyệt này là để loại bỏ các số liệu lỗi đối với các dấu hiệu đơn giản, rõ ràng. Đánh dấu các số liệu nghi ngờ trong trường hợp đơn giản, dễ nhận biết.

Bước 3: Kiểm soát số liệu thu thập được trong giai đoạn 2 (kiểm duyệt số liệu nâng cao)

kiểm soát số liệu quan trắc tự động

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ sử dụng 2 phương pháp thống kê cơ bản để kiểm duyệt số liệu, bao gồm: So sánh kết quả với chuỗi số liệu đã có và Phân tích tính tương quan giữa các số liệu hoặc số liệu đo được với hiện trạng môi trường xung quanh. Các trạm quan trắc tự động liên tục thường cung cấp chuỗi số liệu liên tục trong thời gian dài. Vì vậy, từ các chuỗi số liệu đó có thể đánh giá, xác định đặc trưng, diễn biến của các thông số theo các quy luật. Từ các quy luật đó đánh giá chuỗi số liệu mới có phù hợp với các quy luật đã được xác định.

Tiến hành đánh giá tương quan thường được thực hiện giữa các thông số khác nhau trong cùng 1 trạm: mục đích đánh giá mối quan hệ giữa các thông số, xem xét các thông số diễn biến theo quy luật thông thường hay bất thường. Trong trường hợp bất thường trái với quy luật cần phải xem xét lại vấn đề độ chính xác của thiết bị quan trắc.

Bước 4: Xử lý số liệu hai giai đoạn trên và tính toán các giá trị thống kê

  • Tính toán tỉ lệ số liệu thu được và tỷ lệ số liệu hợp lệ: Các số liệu quan trắc thu được và số liệu quan trắc hợp lệ cần thống kê và tính toán theo tỷ lệ tổng các thông số đo được của các trạm. Bộ số liệu đảm bảo chất lượng là bộ số liệu có tỷ lệ số liệu hợp lệ lớn hơn 80%.
  • Tính toán các giá trị thống kê cơ bản: Tính toán các giá trị trung bình 5 phút, 1 giờ, 24 giờ, tháng, năm (Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một giờ; Trung bình 24 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ liên tục (một ngày đêm); Trung bình tháng là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một tháng; Trung bình năm là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một năm).

Bước 5: Lưu trữ và chia sẻ số liệu quan trắc tự động

Toàn bộ dữ liệu đã được kiểm duyệt được lưu trữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, xác nhận khi có yêu cầu. Bộ số liệu quan trắc đã được kiểm duyệt, xử lý được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và phục vụ cho hoạt động khai thác, chia sẻ và công bố thông tin.

kiểm soát số liệu quan trắc tự động

Theo HỢP PHÁT Việc xây dựng và đưa các tiêu chí kiểm soát số liệu bất thường (tiến tới ứng dụng tự động trên công cụ phần mềm) là giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tạo bộ cơ sở dữ liệu quan trắc phát thải tự động liên tục đảm bảo độ tin cậy trước khi đưa vào sử dụng, cung cấp cho các đơn vị quản lý và công bố cộng đồng.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA