Những quy định vô cùng quan trọng về thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động này quý doanh nghiệp nên nắm rõ để có thể hiểu được công tác này có tầm quan trọng như thế nào với mình.

Những quy định về thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động

Theo đó, thông tư 24/2017/TT-BTNMT sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 16/08/2021, cũng là ngày Thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực. Theo chương VIII, Điều 39 của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (Datalogger) tại các trạm, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Và hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại các trạm, hệ thống có lắp đặt thiết bị quan trắc nước tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động

=> Nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tại Datalogger

 • Hệ thống phải kết nối dữ liệu trực tiếp đến các thiết bị đo, bộ điều khiển (data controller), hệ thống lấy mẫu tự động, không kết nối thông qua thiết bị khác
 • Tín hiệu xuất ra của Datalogger phải là tín hiệu dạng số (digital), ví dụ: Modbus RS-485, RS-232
 • Datalogger phải bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 60 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị)
 • Đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, các cổng kết nối không sử dụng để truyền, nhận dữ liệu về cơ quan quản lý phải được niêm phong bởi cơ quản quản lý nhà nước tại địa phương
 • Datalogger hiển thị các thông tin gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo (theo đơn vị được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để so sánh), thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu

=> Truyền dữ liệu quan trắc môi trường

 • Truyền dữ liệu theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; đường truyền internet tối thiểu ở mức 30Mb/s. Trường hợp đơn vị truyền và đơn vị tiếp nhận đủ khả năng đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, khuyến khích việc sử dụng các phương thức truyền dữ liệu hiện đại hơn phương thức quy định
 • Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu và các tệp này được lưu giữ vào các thư mục. Đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, dữ liệu phải được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường từ địa chỉ IP tĩnh đã thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7)
 • Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn. Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
 • Cho phép nhận tín hiệu điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa (nếu có) và lấy dữ liệu khi có yêu cầu.

thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động

=> Định dạng nội dung tệp dữ liệu

 • Dữ liệu của thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động Datalogger được định dạng theo dạng tệp; *.txt
 • Nội dung tệp dữ liệu bao gồm 05 thông tin chính: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị). Cấu trúc, nội dung, quy định tên của tệp dữ liệu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này
 • Thông tin từ các camera trong hệ thống được truyền về Sở TNMT sử dụng phương thức truyền RTSP. Dữ liệu camera phải được lưu trữ tối thiểu trong thời gian 03 tháng.

=> Bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu

 • Sau khi hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đi vào hoạt động chính thức, hệ thống Datalogger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của data logger phải được cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc quản lý, kiểm soát các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của Datalogger
 • Cơ sở và các đơn vị vận hành hệ thống phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh nơi truyền dữ liệu.

thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động

HỢP PHÁT đã cung cấp, lắp đặt hàng trăm bộ thiết bị truyền dữ liệu quan trắc tự động Datalogger cho các Sở Tài nguyên & Môi trường, Tổng Cục Môi Trường, các Nhà máy, Khu công nghiệp trên cả nước và mong muốn trong tương lai có thể nâng tổng số bộ Datalogger lên nhiều hơn nữa.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA