Nếu bạn đang thắc mắc là doanh nghiệp của mình có thuộc một trong những nhóm đối tượng cần phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động hay không thì cùng tôi tìm hiểu ngay quy định bên dưới nhé.

Đầu tiên đó là quý doanh nghiệp nên hiểu, trạm quan trắc nước thải tự động là hạng mục công trình từ lâu đã được pháp luật quy định về bảo vệ môi trường trong các văn bản pháp luật hiện hành. Qua quá trình hoàn thiện, các quy định đã có nhiều cập nhật. Trong đó, đối tượng cần phải quan trắc nước thải cũng có nhiều thay đổi đáng kể mà doanh nghiệp nên nắm rõ.

quan trắc nước thải tự động

5 đối tượng cần phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định mới nhất

Vậy là theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT là quy định mới nhất về quan trắc nước thải tự động thay thế cho Thông tư Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở có nước làm mát không sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở có nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi), bao gồm:

– Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải

– Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

quan trắc nước thải tự động

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này, có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải

– Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần

– Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Ngoài ra, theo quy định mới một số đối tượng trên còn phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Không chỉ vậy, các dự án đang triển khai xây dựng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia.

Sau cùng là đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có quy mô gây ô nhiễm môi trường quy định thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quyết định cũng như đối với nước làm mát có sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng gốc chlorine chỉ lắp đặt các thông số: Lưu lượng, nhiệt độ và chlorine.

quan trắc nước thải tự động

Quý doanh nghiệp lưu ý, theo thông tư 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Đối với các hệ thống quan trắc tự động đã được kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây thì được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng. Sau đó, doanh nghiệp phải nâng cấp, thay thế các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này.

Chất lượng hệ thống quan trắc nước thải do HỢP PHÁT của tôi cung cấp may mắn khi có thể đảm bảo cho quý doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ những quy định mới ở trên, cụ thể là:

– Hệ thống của chúng tôi đảm bảo đáp ứng tối đa mọi yêu cầu kỹ thuật theo quy định ghi trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

– Hệ thống cung cấp cho quý doanh nghiệp sẽ đồng bộ 100% với các thiết bị quan trắc tự động tiên tiến, đạt chứng nhận quốc tế TUV, EPA. Đảm bảo cho thời gian phản hồi nhanh chóng với độ chính xác cao.

– Trạm quan trắc nước thải online do HỢP PHÁT thiết kế đã được kiểm chứng trên 300 dự án khách hàng, đảm bảo có tính ổn định, độ bền cao, ít bảo trì, bảo dưỡng. 

– HỢP PHÁT xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và hướng dẫn vận hành chi tiết cho các chủ đầu tư khi bàn giao. Cam kết dễ lắp đặt, vận hành đơn giản và đấu nối thuận lợi với Sở Tài nguyên Môi trường.

– Bảo hành tối đa 18-24 tháng cho toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải Online. 

quan trắc nước thải tự động

Mọi thắc mắc về những vấn đề trên quý doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với tôi hoặc đội ngũ của HỢP PHÁT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá