Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc của bạn không có chứng nhận thì tất cả kết quả phân tích trước đó cũng sẽ không được công nhận.

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc

Thật vậy, vì theo quy định của cơ quan nhà nước khi thực hiện các báo cáo môi trường, các Doanh nghiệp phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường phải có Chứng chỉ Quan trắc Môi trường thì kết quả phân tích mới được công nhận. Vậy Chứng chỉ Quan trắc Môi trường là gì ? Cơ quan nào quản lý ? Và được quy định tại văn bản pháp luật nào? HỢP PHÁT sẽ chia sẻ ngay cho bạn thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc phải có chứng chỉ quan trọng này

Theo đó chứng chỉ Quan trắc Môi trường còn có tên tiếng Anh là VIMCERTS là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường, thỏa mãn theo các điều kiện cấp phép hoạt động quan trắc môi trường được quy định trong Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.

Đối với các đơn vị được cấp Chứng chỉ Quan trắc Môi trường cần thỏa mãn các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường.

Cơ quan, thẩm quyền quản lý Chứng chỉ quan trắc

Trong nội dung của Nghị định 127/2014/NĐ-CP có đề cập đến việc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc

Căn cứ pháp luật tại  nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

– Nghị định 155/2015/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

– Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015

– Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016

Từ những quy định của thông tư trên các đơn vị hoặc tổ chức không có giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường (giấy phép hoạt động quan trắc môi trường – VIMCERT) sẽ không được hoạt động dịch vụ quan trắc. Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng nêu rõ mức phát và đối tượng phạt theo đó đơn vị thuê dịch vụ quan trắc và đơn vị quan trắc (không có giấy phép) đều bị phạt.

Năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ Quan trắc – HỢP PHÁT

Hiện HỢP PHÁT là đơn vị hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường được Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp Chứng chỉ Quan trắc Môi trường đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Với cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005 – VILAS 327 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, HỢP PHÁT có đủ chức năng và cơ sở vật chất để phục vụ cho các dịch vụ quan trắc hiện trường,phân tích chất lượng môi trường, lập báo cáo khai thác nguồn nước, lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, lập hồ sơ nghiệm thu môi trường và báo cáo giám sát chất lượng môi trường.

Đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên ngành và giàu kinh nghiệm, HỢP PHÁT luôn sát cánh cùng các cơ quan chức năng,các doanh nghiệp và các tổ chức môi trường trong và ngoài nước trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA