Để có thể tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ đập trên cả nước thì các bước chuẩn hóa và hiện đại hóa công tác quan trắc hồ chứa thủy lợi cần thực hiện một cách khoa học, sâu sát với từng công trình.

quan trắc hồ chứa thủy lợi

Cần chuẩn bị bị kỹ càng từng bước trong công tác quan trắc hồ chứa thủy lợi

Theo tôi để tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022 và những năm sắp tới, các cơ quan ban ngành có liên quan cần chủ động phối hợp để tiến hành các bước chuẩn bị. Để đảm bảo an toàn cho từng công trình sau khi đã phân loại đập, hồ chứa và phân cấp quản lý, khai thác từng hồ chứa.

Theo đó, ở mỗi tỉnh thành cần phân loại hồ chứa lớn là những hồ có cửa van và cửa tràn tự do. Sau khi phân loại cần chuyển giao cho các đơn vị có chuyên môn về quan trắc hồ chứa nước thủy lợi để quản lý, khai thác các hồ chứa lớn để đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý, khai thác công trình.

Ngoài ra, để việc đánh giá mức độ an toàn hồ chứa sát với thực tế cần thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước và ban hành quy chế hoạt động cụ thể để cập nhật, bổ sung thông tin vào các bảng kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước đã thực hiện theo quy định cũng như hoàn thành tờ khai an toàn đập, hồ chứa theo từng năm.

quan trắc hồ chứa thủy lợi

Bên cạnh đó, cần tập trung toàn lực vào hệ thống quan trắc hồ chứa thủy lợi  để đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa lũ cũng như sử dụng hiệu quả nguồn nước. Có thể thấy mọi công tác chuẩn bị ở trên đều góp phần vào công tác bảo đảm an toàn hồ đập trên địa bàn cả nước trong những mùa mưa lũ, bởi từng công trình được quản lý chặt chẽ, vận hành đúng quy trình và quan trắc thường xuyên sẽ đảm bảo an toàn cao nhất cho các công trình hồ chứa về sau.

Từng bước hiện đại hóa công tác quan trắc hồ chứa thủy lợi

Thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm, cấp bách giai đoạn 2021 – 2025 trên cả nước có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ. Các tổ chức cần kiểm tra hiện trạng các hồ chứa nước để đề xuất danh mục các hồ chứa thủy lợi cần được nâng cấp, sửa chữa theo dự án nâng cao an toàn đập và hiện đại hóa hệ thống quan trắc hồ chứa thủy lợi thuộc nguồn vốn vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB) giai đoạn năm 2021 – 2025.

Cùng với đó là ban hành kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi cũng như  lắp đặt trạm quan trắc mưa tại hồ chứa, hồ được lắp đặt quan trắc mực nước hồ và hồ được quan trắc lưu lượng nước đến và lưu lượng nước xả. Số liệu quan trắc của các trạm đo mưa và mực nước tự động được truyền trực tuyến về Chi cục Thủy lợi để giám sát, đề xuất chỉ đạo, điều hành.

quan trắc hồ chứa thủy lợi

Ngoài ra, các thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước chủ yếu là quan trắc chuyển vị, quan trắc thấm, quan trắc ứng suất trong công trình và nền công trình được yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối. 

Quan trọng nhất là trong năm 2022 trở đi cần tập trung lập phương án phòng chống thiên tai riêng cho từng hồ chứa cũng như lồng ghép vào phương án ứng phó thiên tai đồng thời lập lên phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho hồ chứa thủy lợi trên cả nước.

Có thể thấy chuẩn hóa và hiện đại hóa công tác quan trắc hồ chứa thủy lợi cần được Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, giám sát và chỉ đạo sát sao hơn nữa để đảm bảo phát triển đất nước bền vững và an toàn.

Vì với diễn biến biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp nên công tác quản lý an toàn đập hồ chứa phải luôn được ưu tiên vì chuẩn hóa và hiện đại hóa công tác quan trắc hồ chứa thủy lợi không chỉ giúp kiểm soát an toàn công trình mà còn đem lại nhiều lợi ích cho công trình.

quan trắc hồ chứa thủy lợi

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá