Yêu cầu về kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp theo quy định mới nhất của nhà nước vô cùng quan trọng, vì thế bạn cần nắm vững trước khi tiến hành lắp đặt nhé.

quan trắc nước thải

Yêu cầu về kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định mới nhất của cơ quan nhà nước

Theo đó, vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường cũng như quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (Thông tư 10). Trong đó đối với các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động được quy định như sau:

=> Chi tiết Thông tư 10 bạn có thể xem dưới đây:

https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=258

– Đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp được quy định như sau

Hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp sẽ bao gồm các thiết bị cơ bản như thiết bị quan trắc tự động các thông số hay chất chuẩn và thiết bị lấy mẫu tự động cũng như camera giám sát, hệ thống truyền nhận và quản lý dữ liệu.

Được biết, các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hệ thống quan trắc nước thải tự động được quy định cụ thể tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 tại thông tư trên như sau:

quan trắc nước thải

+ Các thiết bị quan trắc nước thải tự động cũng như các thông số được quy định tại khoản 1 Điều 34 bao gồm lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni nhưng tùy theo nguồn thải còn có thêm thông số độ màu cũng như thiết bị quan trắc phải có khả năng đo được giá trị từ 3 lần trở lên của giá trị giới hạn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng.

+ Chất chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 34) phải có độ chính xác tối thiểu ± 5% (đối với pH là ± 0,1 pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường.

+ Thiết bị lấy mẫu tự động được quy định tại khoản 3 Điều 34 cũng phải bảo quản nhiệt độ bảo quản trong tủ từ 4 ± 2oC và có khả năng điều khiển lấy mẫu từ xa.

+ Camera giám sát  được quy định tại khoản 2 Điều 33) gồm camera thân tại điểm xả thải cũng như  camera bên trong nhà trạm, ngoài ra cần lắp đặt thêm camera xoay để có thể quan sát các hạng mục công trình xử lý. Camera phải có khả năng quay (ngang, dọc) để có thể xem ban đêm, có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

– Đối với hệ thống truyền nhận và quản lý dữ liệu khi lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động

Theo đó, hệ thống truyền nhận cũng như quản lý dữ liệu tại các trạm cơ sở được quy định tại Điều 39 thì hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích cũng như bộ điều khiển, hệ thống lấy mẫu tự động, tuyệt đối không kết nối thông qua thiết bị khác, ngoài ra tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số nên cần được bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 60 ngày.

quan trắc nước thải

Hơn nữa, dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực và chậm nhất sau 5 phút khi có kết quả quan trắc được trả ra, dữ liệu sẽ truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP, đường truyền internet ở trạm tối thiểu ở mức 30MB/s.

– Kết nối dữ liệu từ trạm quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường

Hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp hay bất kỳ hệ thống quan trắc môi trường nào đều phải được kiểm định hiệu/hiệu chuẩn theo quy định pháp luật về đo lường. Cũng như trước khi đưa hệ thống quan trắc nước thải tự động đi vào vận hành chính thức thì doanh nghiệp còn phải gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 35 (duy chỉ đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động) về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra cũng như xác nhận kết nối.

Hiện nay, thông tư số 10 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 để có thể thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017. Do đó đối với các hệ thống quan trắc nước thải tự động đã được kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây cũng sẽ được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng. Nhưng sau thời gian 24 tháng, Doanh nghiệp phải tiến hành nâng cấp cũng như thay thế các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này.

quan trắc nước thải

Mọi thắc mắc gì thêm về vấn đề trên nhanh chóng liên hệ với tôi cũng như đội ngũ HỢP PHÁT của tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá