Trước khi tiến hành lắp đặt quan trắc nước thải tự động thì việc nắm được những thay đổi quan trong trong thông tư số 10 (mới nhất) về quan trắc môi trường là vô cùng când thiết.

quan trắc nước thải

Sự cần thiết của thông tư số 10 trong lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động của doanh nghiệp

Theo đó, Thông tư 10 quy định về quan trắc nước thải tự động có hiệu lực từ cuối năm 2021 đã thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Được biết thông tư số 24 được Bộ TN&MT ban hành năm 2017 chính là Thông tư đầu tiên có quy định về chất lượng của hệ thống đối với trạm quan trắc môi trường phát thải cũng như các quy định thống nhất trong công tác nhận và truyền cũng như quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai thực hiện, bên cạnh việc góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quan trắc nước thải và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc hay các nội dung kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc môi trường tự động, giúp tháo gỡ khó khăn cũng như nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong quá quan trắc nước thải thì thông tư này đã đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa thể điều chỉnh kịp thời với những quy định mới của pháp luật cũng như những thách thức đặt ra đối với công tác quan trắc môi trường.

Cụ thể thì trong quá trình thực hiện thông tư 24 vừa qua cho thấy, các phương pháp đo đạc, lấy mẫu cũng như phân tích môi trường chưa thật sự hiệu quả và cũng chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, các đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc tự động nước thải không còn phù hợp trong điều kiện thực tế áp dụng, chưa kể quy trình đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng các thiết bị quan trắc tự động còn một số vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế.

Do đó, thông tư số 10 được ban hành kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các số liệu quan trắc được truyền từ các Trạm quan trắc về Sở TN&MT và Bộ TN&MT.

Quy định về quan trắc nước thải tự động tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Theo quy định mới nhất về quan trắc nước thải tự động được cập nhật trong Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT thì, đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động nước thải cần lưu ý một số quy định quan trọng sau:

– Thiết bị quan trắc nước thải tự động phải có ít nhất 1 khoảng đo có thể đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở (trừ thông số nhiệt độ và pH cho nước thả).

quan trắc nước thải

– Camera cũng phải bảo đảm được khả năng quay (ngang, dọc), cũng như có khả năng xem ban đêm, đảm bảo việc quan sát được rõ ràng các đối tượng cần giám sát, ngoài ra cần có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian được đặt lịch ghi hình.

– Khuyến khích doanh nghiệp kiểm tra định kỳ hệ thống thông qua việc đối chứng với kết quả quan trắc trong các thông số từ chương trình quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở (nếu có).

– Cần thực hiện công tác bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn cũng như thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích mà doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu như: Gửi thông báo bằng văn bản tới Sở TN&MT đồng thời nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì và kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích…

Sa cùng chính là các trạm quan trắc nước thải tự động đã được đầu tư và vận hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng lại chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng thì ngay  sau khi Thông tư 10 có hiệu lực, doanh nghiệp phải nâng cấp, thay thế thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định trên.

quan trắc nước thải

Mọi tư vấn về lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo đúng với quy định tại thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quý doanh nghiệp có thể liên hệ với tôi cũng như đội ngũ của HỢP PHÁT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá