Nếu những viết trước tôi đã đề cập đến quy định về kỹ thuật thì trong bài viết này tôi xin được phép chia sẻ thêm nội dung về quản lý vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp theo quy định mới nhất của cơ quan nhà nước.

quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-hop-phat-1

Quy định về quản lý vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp

Theo điều 35 về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động cho doanh nghiệp tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT thì:

– Yêu cầu về cài đặt khoảng đo của hệ thống: Tức là khi vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động và để có thể truyền số liệu về đơn vị tiếp nhận thì thiết bị phải được cài đặt khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn được quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

– Bảo đảm chất lượng của hệ thống: Phải có đủ nhân lực am hiểu về hệ thống quan trắc để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành hệ thống cho doanh nghiệp, hồ sơ quản lý của hệ thống cũng phải được lưu giữ tại đơn vị vận hành hệ thống để có thể sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, hồ sơ quản lý hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm:

 • Danh mục các thông số quan trắc
 • Danh mục các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc của nhà sản xuất thiết bị
 • Hướng dẫn sử dụng thiết bị
 • Bản vẽ thiết kế cũng như mô tả về hệ thống
 • Quy trình vận hành chuẩn (SOP)
 • Các trang thiết bị cũng như linh phụ kiện dự phòng
 • Sổ nhật ký vận hành hệ thống và sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị
 • Sổ tay lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống
 • Sổ theo dõi cũng như kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống
 • Giấy chứng nhận có kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của hệ thống theo quy định
 • Biên bản kiểm tra hệ thống bằng dung dịch chuẩn

quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-hop-phat-2

–  Tuy nhiên, trước khi doanh nghiệp đưa hệ thống quan trắc vào vận hành chính thức cần phải gửi hồ sơ liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Thông tin đơn vị đầu tư cũng như vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị
 • Thời gian lắp đặt thiết bị cũng như  thời gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của hệ thống
 • Bản vẽ thiết kế cũng như mô tả về hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc và thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc
 • Danh mục các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích cũng như hãng sản xuất và model thiết bị và giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị cũng như hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh gắn liền với hệ thống.

– Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn cũng như thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc nước thải tự động

 • Toàn bộ thiết bị phải được tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường
 • Toàn bộ thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất 
 • Khuyến khích doanh nghiệp kiểm tra định kỳ đối chứng với kết quả quan trắc các thông số trong chương trình quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở 
 • Duy trì việc bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện được đơn vị vận hành quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

– Tiến hành thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc trước khi đưa vào vận hành chính thức 

 • Cần kiểm tra vị trí quan trắc có đáp ứng theo quy định hay không
 • Kiểm tra thêm tính năng thu thập và lưu giữ cũng như truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống
 • Kiểm tra các thành phần cùng đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của hệ thống
 • Đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống

quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-hop-phat-4

Ngoài ra, theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thì thiết bị Datalogger –  thiết bị giúp kết nối các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa cần phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, cũng như các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản và mật khẩu cần phải tối cao, Data Logger cũng phải cung cấp cho Sở TNMT để có thể kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển của thiết bị Datalogger Môi Trường.

Sau cùng là Data Logger phải tương thích và tiếp nhận được với tín hiệu điều khiển của tủ lấy mẫu tự động từ phần mềm Envisoft do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đầu tư tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá