Việc học hỏi và trao đổi những thuận lợi và khó khăn của nhau trong công tác quan trắc chất lượng nước bảo vệ tài nguyên nước là vô cùng cần thiết, nhất là khi Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng có nhiều điểm chung trong việc phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng.

quan trắc chất lượng nước

Công tác quan trắc chất lượng nước của Hàn Quốc có gì đáng học hỏi ??

Không chỉ ở các nước châu Âu mà những quốc gia tại khu vực châu Á như Việt Nam và Hàn Quốc cũng ngày càng nhận thấy rõ tầm quan trọng của quan trắc đến với “sức khỏe môi trường”.

Đó cũng là lý do Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT phối hợp với Cơ quan Môi trường Hàn Quốc thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý và quan trắc chất lượng nước tại các thành phố lớn của nước ta. Đây là cơ hội để các đơn vị cung cấp giải pháp quan trắc môi trường nước như HỢP PHÁT học hỏi những bài học hiệu quả nhất từ lĩnh vực này của Hàn Quốc cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai bên không chỉ đối với quan trắc môi trường nước, mà còn mở rộng sự hợp tác về quan trắc môi trường không khí, ứng dụng các công nghệ mới và hiện đại trong quan trắc môi trường.

Hiện nay các đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc tại Hàn Quốc đang phát triển theo hướng thân thiện môi trường bằng cách cải thiện môi trường và đẩy nhanh quá trình tuần hoàn tài nguyên khi tập trung vào 5 mảng hoạt động chính đó là: Thiết lập hệ thống quản lý tuần hoàn tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính, cải thiện môi trường, dịch vụ sức khỏe môi trường phục vụ cộng đồng và hỗ trợ xây dựng chính sách và ngành công nghiệp môi trường. 

HỢP PHÁT tin khi bạn nhìn vào các nhiệm vụ trên cũng sẽ thấy rõ, dịch vụ sức khỏe môi trường và quản lý tuần hoàn tài nguyên là mục tiêu hướng tới rõ ràng của ngành môi trường Hàn Quốc. Và để thực hiện mục tiêu dịch vụ sức khỏe môi trường cho cộng đồng, Cơ quan Môi trường Hàn Quốc thực hiện các dự án về sức khỏe cộng đồng và môi trường, hệ thống quan trắc từ xa chất lượng nước. không khí xung quanh và tiếng ồn, quản lý môi trường đối với các phương tiện vận tải và tiến hành phân tích, thử nghiệm, kiểm định, thanh tra, kiểm soát hóa chất.

Tuy nhiên, để có thể học hỏi và làm theo những điều trên của nước bạn đòi hỏi một quyết tâm lớn và nguồn tài chính không nhỏ. Điều này không dễ đối với ngành tài nguyên môi trường nước ta. Bởi cho đến nay, các điều kiện đo đếm, xác định chất lượng môi trường nói chung và chất lượng môi trường nước của Việt Nam mới đang dừng ở mức thiết lập hệ thống quan trắc, phân tích. 

Do đó nước ta cần tập trung triển khai thực hiện các chương trình quan trắc, đặc biệt chú ý đến các điểm quan trắc chất lượng nước mặt lục địa, nước ngầm và nước biển. Trong đó có các chương trình quan trắc lưu vực các con sông đồng thời xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các quy định về xả thải vào môi trường cũng như mức phạt hành chính đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hiện nay ở nước ra chỉ có 18 tỉnh, thành phố, với tần suất từ 4 – 6 lần/năm. 5 trạm quan trắc và phân tích môi trường nước biển tiến hành quan trắc tại 132 điểm, tần suất 4 lần/năm. Các địa phương thực hiện chương trình quan trắc môi trường sông, suối, ao hồ, nước dưới đất và nước biển tại địa bàn. Nhiều tỉnh tiến hành quan trắc với tần sất từ 2 đến 4 lần/năm.

quan trắc chất lượng nước

Để có thể phát triển nhanh chóng như nước bạn chúng ta cần hiều hơn các mạng lưới quan trắc tự động cũng như tăng cường thông số, tần suất quan trắc môi trường nước tại 14 lưu vực sông chính trên cả nước, đầu tư mới các trạm quan trắc tại 10 hồ lớn nhất như hồ Ba Bể, Trị An, Thác Bà, Hòa Bình; tăng trạm quan trắc nước biển trên 29 tỉnh, thành phố…Và HỢP PHÁT hy vọng ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch này, những bài học hiệu quả từ thực tế của Hàn Quốc sẽ có nhiều bổ ích.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA