Việc cải tiến các ứng dụng, thiết bị quan trắc nước mặt tự động theo những thành tựu khoa học ngày càng phát huy tác dụng tích cực trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm dự báo tác hại của con người và môi trường lên tài nguyên nước.

Quan trắc nước mặt tự động

Quan trắc nước mặt tự động ứng dụng những thành tựu khoa học giúp giảm cách làm thủ công, nâng tỷ lệ tự động hóa trạm đo

Trong hoạt động quan trắc nước mặt tự động, việc đo đạc hiện trường đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như trước đây, việc quan trắc sẽ được thực hiện thủ công do người quan trắc viên trực tiếp đo đạc các yếu tố quan trắc bằng các phương tiện, thiết bị thô sơ. Thì nay thế hệ các thiết bị đo đạc hiện trường đang dần từng bước được thay thế bằng các máy kỹ thuật số, quan trắc đo đạc từ đơn chỉ tiêu đến đa chỉ tiêu. Các hệ thống quan trắc nước mặt tự động đã và đang được đưa vào sử dụng ngày càng rộng rãi hơn trong các hoạt động quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước. Cụ thể như mạng lưới quan trắc nước mặt, nước ngầm trong 5 năm trở lại đây đã hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, nâng số trạm tự động lên tới 41,48% trong đó: Khí tượng tự động đạt 18,04%, đo mưa tự động đạt 49,27%, khí tượng cao không đạt 66,67%, thủy văn (đo mực nước) 49,09%, thủy văn (đo lưu lượng nước) là 31,33%.

Quan trắc nước mặt tự động

Đặc biệt nhất phải kể đến đó là trong những năm qua các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng thành công nhiều thành quả kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn đất nước góp phần nâng cao trình độ công nghệ quan trắc môi trường nước như nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống quan trắc nghiên cứu, thiết kế, áp dụng thử nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo cà điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trường tự động. Cùng với đó các nhà khoa học đã chế tạo thành công một số loại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc hiện trường được sử dụng trong thực tế như máy đo phóng xạ đường bộ, máy đo suất liều, máy đo môi trường di động… những hoạt động nghiên cứu, chế tạo này đang được tiếp tục trong giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

Hoạt động quan trắc môi trường nước từ xa thông qua các thiết bị đặt trên vệ tinh trước kia vốn xa lạ với Việt Nam, song gần đây công nghệ viễn thám đã được đưa vào sử dụng rộng rãi, hình thành hệ phương pháp quan trắc mới dần chiếm vị trí đáng kể trong hoạt động quan trắc phục vụ giám sát, dự báo trên diện rộng về tài nguyên và môi trường, biển và hải đảo, bảo vệ môi trường và các ngành kinh tế. Các lĩnh vực khác như môi trường, tài nguyên nước cũng đã có nhiều công nghệ mới được ứng dụng trong việc dự báo ô nhiễm thông qua các mô hình lan truyền chất gây ô nhiễm, dầu tràn trên biển xây dựng mô hình phân tích hệ thống để phân bổ tài nguyên nước.

Quan trắc nước mặt tự động

Quan trắc nước mặt tự động ứng dụng những thành tựu khoa học giúp nâng cao chất lượng dự báo trên mọi lĩnh vực

Trong hoạt động quan trắc nước mặt tự động việc xử lý thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm, sự cố môi trường là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, công nghệ quan trắc nước mặt tự động đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm gần đây, đã có nhiều mô hình số trị, nhiều sản phẩm công nghệ mới (rađa, vệ tinh phân giải cao) để tham khảo. HỢP PHÁT cũng đã nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật, công nghệ ngoại nhập, từ đó đã rút ngắn được thời gian tiến hành dự báo giúp nâng cao chất lượng dự báo, xây dựng được hệ thống dự báo để có thể có con số dự báo chính xác trên mọi lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phòng tránh, cảnh báo những điều kiện thời tiết, môi trường nguy hiểm, cần phải tiếp tục nghiên cứu đầu tư những công nghệ phù hợp hơn nữa đối với điều kiện của Việt Nam.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA