Trong khi các doanh nghiệp đề xuất miễn quan trắc môi trường định kỳ thì các chuyên gia môi trường đầu ngành cho rằng vẫn nên duy trì việc quan trắc định kỳ kể cả có lắp đặt trạm quan trắc nước tự động hay không.

trạm quan trắc nước tự động

Tại sao nên giữ quan trắc môi trường định kỳ kể cả có lắp đặt trạm quan trắc nước tự động ??

Trước khi trả lời thắc mắc trên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nêu đề xuất tại dự thảo Nghị định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, trình Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Bộ cũng đề xuất lùi thời gian đối với các doanh nghiệp phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đến hết ngày 31/12/2024.

Còn đối với các trường hợp đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động thì được miễn thực hiện quan trắc định kỳ cho đến hết năm 2024. Từ năm 2025, cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục với các thông số ô nhiễm đặc trưng của nguồn thải thì được miễn thực hiện quan trắc chất định kỳ.

Ngoài ra, các cơ sở có phát sinh bụi, khí thải với lưu lượng mỗi giờ từ 50.000 m3 đến 100.000 m3 nếu thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc, tự động liên tục thì được miễn thực hiện quan trắc định kỳ. Bộ Tài nguyên và Môi trường còn cho biết thêm nếu đã không quy định mức xả thải càng lớn thì phải thực hiện tần suất quan trắc định kỳ càng nhiều (6 hoặc 12 lần mỗi năm). Thay vào đó, quy định tần suất quan trắc thực hiện như quy định hiện hành nhưng chỉ áp dụng đối với nguồn nước thải có lưu lượng xả thải lớn.

trạm quan trắc nước tự động

Sau cùng đó là đối với các dự án thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong ba năm liên tiếp với kết quả quan trắc chất thải đạt quy chuẩn và kết quả thanh tra, kiểm tra không vi phạm hành vi xả thải vượt quy chuẩn thì được miễn thực hiện quan trắc định kỳ trong thời hạn của giấy phép môi trường.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng việc miễn quan trắc định kỳ mà ưu tiên quan trắc tự động liên tục là dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý và gây tốn kém cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vì theo như ông Theo Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam chưa có thiết bị quan trắc nào có thể đưa ra các kết quả theo quy chuẩn dẫn tới nếu áp dụng việc này khiến cơ quan nhà nước thiếu dữ liệu quản lý, đồng thời các doanh nghiệp phải đầu tư thêm một khoản không nhỏ để lắp đặt máy móc. Các doanh nghiệp có thể dùng thiết bị rẻ tiền, kém chất lượng để lách luật.

Chính vì thế mà doanh nghiệp vẫn nên duy trì việc quan trắc định kỳ để làm cơ sở quản lý, xử phạt những đơn vị vi phạm. Tuy nhiên thay vì quan trắc tất cả thông số thì chỉ nên quan trắc một số thông số mà ngành nghề có nguy cơ thải ra đồng thời đưa ra những giải pháp quan trắc hiệu quả và có chi phí phù  hợp hơn với hầu hết các doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam.

trạm quan trắc nước tự động

Đứng ở góc độ là một chuyên gia cũng như một đơn vị cung cấp giải pháp và thiết bị quan trắc nước tự động HỢP PHÁP cho rằng nhà nước nên giữ việc quan trắc định kỳ đồng thời quy định lại những điều luật về việc bảo vệ môi trường của chính doanh nghiệp thì lúc ấy cả công tác quan trắc định kỳ và lắp đặc các thiết bị quan trắc tự động cũng theo đó mà hiệu hơn so với việc phải cưỡng ép lắp đặt.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA