Theo quy định hiện hành thì có đến 7 đối tượng cần phải tiến hành xây dựng trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động chuyên dùng.

quan trắc khí tượng thủy văn tự động

Những đối tượng cần tiến hành xây dựng trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động

Nếu căn cứ theo định 38/2016 của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn. Thì có đến 7 đối tượng cũng chính là chủ của 7 loại công trình dưới đây tiến hành xây dựng trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động lần lượt là:  sân bay, hồ chứa thủy điện, cảng biển loại I-II, tháp thu phát thanh – truyền hình, cáp treo và vườn quốc gia, cụ thể thì:

  • Sân bay
  • Hồ chứa thủy điện nhưng có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên cũng như hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông
  • Công trình cảng biển loại I và loại II
  • Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, và vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500m trở lên
  • Công trình tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có sự kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp
  • Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch
  •  Vườn quốc gia

Theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 3 năm rà soát, đã trình Chính phủ quyết định sẽ điều chỉnh, bổ sung thêm những loại công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, cũng như dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định.

Theo như Nghị định đã ban hành trước đó thì chủ những công trình theo quy định trên sẽ phải quyết định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn theo nhu cầu khai thác, và sử dụng công trình nhưng phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu đối với từng loại công trình được quy định như sau:

quan trắc khí tượng thủy văn tự động

Đối với công trình Sân bay: Vì đây là công trình dân dụng nên cần tiến hành quan trắc theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên với công trình sân bay quân sự thì cần quan trắc theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đối với Hồ chứa thủy lợi: Nhất là với hồ chứa có cửa van điều tiết lũ cần quan trắc lượng mưa tại đập chính, cũng như mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập chính, nhưng cần tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, dự tính khả năng để gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ, với tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 1h, 7h, 13h và 19h trong mùa lũ, và 2 lần một ngày vào 7h, 19h trong mùa cạn. Nhưng trong trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu 1 giờ 1 lần.

Đối với hồ chứa thủy điện: Cần quan trắc lượng mưa tại đập chính, cũng như mức nước tại thượng lưu và hạ lưu đập chính, cần thiết phải việc tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuabin, cũng như dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ, với tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 1h, 7h, 13h và 19h trong mùa lũ, 2 lần một ngày vào 7h, 19h trong mùa cạn.

Giống như trường hợp trên khi vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu 1 giờ 1 lần. Vì hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa nên cần thực hiện quan trắc theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Đối với công trình cảng biển: Cần được quan trắc hướng và tốc độ gió trên vùng đất cảng, cũng như quan trắc mực nước biển, sóng thuộc vùng nước cảng, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 1h, 7h, 13h và 19h.

Đối với công trình cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo: Thì vùng nội thủy quan trắc hướng và tốc độ gió, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 1h giờ, 7h, 13h và 19h.

Đối với công trình Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình: Cần có sự kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp quan trắc hướng và tốc độ gió tại vị trí 2/3 chiều cao tháp tính từ chân tháp, tần suất 3 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 7h, 13h và 19h.

quan trắc khí tượng thủy văn tự động

Đối với công trình cáp treo: Có phục vụ hoạt động tham quan, du lịch quan trắc hướng và tốc độ gió tại điểm cao nhất của tuyến cáp và tần suất từng giờ trong thời gian vận hành.

Sau cùng là công trình vườn quốc gia cần xây dựng trạm quan trắc đo lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, hướng và tốc độ gió, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 1h, 7h, 13h và 19h.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá