Tại sao quan trắc nước nuôi trồng thủy sản được xem là giải pháp giúp nâng cao chất lượng lẫn sản lượng của ngành này ??

quan trắc nước nuôi trồng thủy sả

Theo như nguồn tin tôi có được thì trong thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng, ngao chết hàng loạt ở các địa phương, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Nguyên nhân được các ngành có liên quan các viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản sau khi lấy mẫu xét nghiệm, xác định chủ yếu do vấn đề ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản không theo hướng dẫn đã làm gia tăng dịch bệnh thủy sản; biến đổi khí hậu cũng gây ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản.

Chất lượng lẫn sản lượng giảm vì không quan tâm đến quan trắc nước nuôi trồng thủy sản

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các vụ việc trên thông qua việc khảo sát các khu vực lớn nhất trên cả nước về nuôi trồng thủy sản thì kết quả cho thấy, tình trạng nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn không bố trí ao lắng hoặc ao lắng không bảo đảm khả năng chứa và lắng lọc nước thải, nhất là các cơ sở nuôi tôm nhỏ lẻ, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Không những thế, do việc xử lý môi trường ao nuôi không bảo đảm dẫn đến ảnh hưởng chất lượng nguồn nước cấp và ô nhiễm môi trường ngay tại ao nuôi làm cho dịch bệnh lây lan, bùng phát tại khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung.

Để khắc phục những hậu quả trên tôi nghĩ UBND các tỉnh nên ban hành kế hoạch, đầu tư, nâng cấp các công trình như đê sông, đê biển, hệ thống kênh, cống cấp, thoát nước vùng nuôi trồng thủy sản, tạo động lực giúp các hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế.

quan trắc nước nuôi trồng thủy sả

Một số hộ dân bước đầu áp dụng hình thức nuôi thâm canh công nghệ cao, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào nuôi trồng đã góp phần nâng cao năng suất và đem lại giá trị kinh tế cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Không chỉ vậy cần chú trọng vào xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản. Cần chú ý đến các chỉ tiêu quan trắc, chủ yếu như: H2S; NH3; PO4; NO2; PH; độ mặn… với tần suất quan trắc 2 lần/tháng. 

Các số liệu thu thập được là cơ sở quan trọng để ban hành các biện pháp về bảo vệ môi trường và giúp cho việc ngăn chặn sớm nguy cơ ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh, từ đó giảm nhẹ phạm vi, mức độ ảnh hưởng cũng như chi phí xử lý ô nhiễm và phòng trừ dịch bệnh ở các vùng nuôi.

Theo như các lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh sẽ phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 sản lượng nuôi trồng thủy sản được tăng lên như kế hoạch. Nhưng để đạt được mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, thời gian tới, Sở sẽ phải phối hợp với các địa phương nâng cao công tác quản lý môi trường, thường xuyên lấy mẫu nước kiểm tra tại các khu nuôi tập trung và nuôi cá lồng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi, theo dõi thời tiết, sức khỏe của thủy sản nuôi, diễn biến mầm bệnh. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện các chương trình giám sát, quan trắc môi trường định kỳ, cảnh báo môi trường ở vùng tập trung, vùng cửa sông, ven biển để kịp thời phát hiện xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

quan trắc nước nuôi trồng thủy sả

Đẩy mạnh công tác quan trắc nước nuôi trồng thuỷ sản online hơn nữa 

Lợi ích của công tác quan trắc nước nuôi trồng thuỷ sản online định kỳ trong tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội:

  • Cung cấp diễn biến môi trường khu vực nuôi trồng thuỷ sản để lên xây dựng lịch trình vụ mùa, chuẩn bị các phương án phòng tránh những thiệt hại mà nguyên nhân chính do ô nhiễm môi trường gây ra. 
  • Kết quả quan trắc là cơ sở đánh giá tác động của nuôi trồng thuỷ sản đến môi trường xung quanh và đánh giá tác động của môi trường xung quanh đến việc nuôi trồng thủy sản.
  • Quan trắc môi trường thường xuyên cũng giúp các cơ quan quản lý nắm được xu hướng diễn biến môi trường nuôi trồng thủy sản, là cơ sở để dự báo chất lượng nước.
  • Quan trắc môi trường online còn giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.

Dù mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản đã được triển khai xây dựng từ năm 2001 bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trước đây là Bộ Thủy Sản). Tuy nhiên, số lượng hệ thống quan trắc môi trường vẫn còn hạn chế về mặt số lượng, công nghệ cũ và sự phối hợp giữa các bên chưa tốt, truyền và xử lý thông tin của hệ thống quan trắc luôn chậm trễ.  

quan trắc nước nuôi trồng thủy sả

Nhưng theo tôi nhận thấy trong bối cảnh tái cấu trúc ngành nuôi trồng thủy sản nước mặt theo hướng phát triển bền vững và gia tăng giá trị thì việc ứng dụng mô hình quan trắc môi trường nước trồng thủy sản trực tuyến là giải pháp tối ưu mọi mặt của vấn đề yêu cầu.