Quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho hồ chứa thuỷ điện được quy định như thế nào là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu hiện nay.

Những quy định quan trọng về quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho hồ chứa thuỷ điện cần nắm

Theo đó, quy định về quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho hồ chứa thuỷ điện được áp dụng theo Điều 15 Nghị định 114/2018/NĐ-CP Về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành bao gồm những nội dung quan trọng sau:

– Chủ sở hữu hồ chứa thuỷ điện phải có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện công tác quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

– Những đối tượng hiện đang khai thác công trình hồ chứa thuỷ điện sẽ phải thu thập tin dự báo quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng theo tiêu chuẩn của quốc gia, cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định hiện hành

Nội dung quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho hồ chứa thuỷ điện 

–  Đối với công trình là đập, hồ chứa thuỷ điện có cửa van điều tiết lũ sẽ phải quan trắc lượng mưa trên lưu vực cũng như quan trắc mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập để có thể tính toán lưu lượng đến hồ cùng lưu lượng xả để dự báo lưu lượng đến hồ và khả năng gia tăng mực nước của hồ chứa thuỷ điện

– Đối với đập, hồ chứa thuỷ điện tràn tự do sẽ phải quan trắc lượng mưa trên lưu vực, cũng như mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập để có thể tính toán lưu lượng đến hồ cùng lưu lượng xả

– Đối với đập, hồ chứa nước thuỷ điện có quy mô nhỏ và tràn tự do sẽ phải quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập cũng như mực nước tại đập tràn.

quan trắc khí tượng thủy văn

Chế độ quan trắc hồ chứa thuỷ điện

– Đối với đập, hồ chứa nước thuỷ điện có van điều tiết lũ sẽ phải tiến hành quan trắc 2 lần một ngày vào khung 07 giờ và 19 giờ trong mùa, nhưng trong mùa lũ thì 4 lần một ngày vào lúc 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ. Nhưng trong trường hợp hồ chứa đang vận hành chống lũ thì tần suất quan trắc tối thiểu là 01 giờ một lần

– Đối với các đập, hồ chứa thuỷ điện tràn tự do sẽ phải quan trắc 2 lần một ngày trong khung 07 giờ và 19 giờ trong mùa, nhưng nếu mực nước hồ trong mùa lũ thấp hơn ngưỡng tràn thì tiến hành quan trắc 4 lần một ngày vào khung 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ. Tuy nhiên nếu nước hồ ở mức bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn thì quan trắc  01 giờ một lần.

Sau khi tiến hành quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho hồ chứa thuỷ điện, cá nhân cũng như tổ chức phải có nhiệm vụ cung cấp thông tin, dữ liệu đã thu nhận được lên trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật theo hình thức trực tiếp hoặc gửi bản fax (việc này sẽ đơn giản hơn nhiều khi đơn vị tổ chức lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn tự động thay vì làm theo cách truyền thống).

Quý doanh nghiệp cũng đặc biệt lưu ý, đối với đập hồ chứa nước thuỷ điện đang khai thác nhưng chưa có thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cần phải tiến hành lắp đặt ngay và chậm nhất là sau 02 năm với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ và 03 năm với đập, hồ chứa nước tràn tự do.

quan trắc khí tượng thủy văn

Nếu quý khách hàng có thắc mắc về việc lắp đặt các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn cho hồ chứa thuỷ điện ở trên có thể liên hệ ngay với HỢP PHÁT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng (mọi từ vấn đều là MIỄN PHÍ).