Tại sao doanh nghiệp nên chủ động trong việc lắp đặt trạm quan trắc tự động thay vì để cơ quan nhà nước phải nhắc nhở liên tục ??

lắp đặt trạm quan trắc tự động

Doanh nghiệp không nên bị động trong việc lắp đặt trạm quan trắc tự động

Việc doanh nghiệp chủ động trong lắp đặt trạm quan trắc tự động là cách tốt nhất để thể hiện được việc sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật tức là thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022 của Chính phủ cũng như Thông tư 02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hơn nữa, việc doanh nghiệp chủ động lắp đặt trạm quan trắc tự động còn giúp đơn vị kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, từ đó góp phần giảm tiêu hao năng lượng, cũng như giảm chi phí sản xuất, giúp tăng cường năng lực cảnh báo, giám sát tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp.

Hơn nữa nếu thực hiện lắp đặt trạm quan trắc tự động từ sớm còn giúp đơn vị kịp thời có giải pháp xử lý khi có sự cố xảy ra cho môi trường. Hơn nữa tinh thần chủ động của doanh nghiệp trong việc này còn thể hiện được trách nhiệm xã hội đối với môi trường, cũng là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, với công nghệ tiên tiến và tự động hóa hiện tại, các trạm quan trắc dược HỢP PHÁT lắp đặt cho doanh nghiệp đều đang tiếp nhận, xử lý đạt tiêu chuẩn cột A-mức tiêu chuẩn cao nhất của ngành môi trường hiện nay.

lắp đặt trạm quan trắc tự động

Cũng theo các chuyên gia, kỹ sư vận hành trạm xử lý nước cho biết, việc lắp trạm quan trắc tự động không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, kiểm soát tốt mọi hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, mà còn giúp cho cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, theo dõi, cũng như nắm bắt được diễn biến chất lượng nước xả thải ra môi trường.

Phần lớn các doanh nghiệp được HỢP PHÁT lắp đặt trạm quan trắc tự động đều đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường cũng như các Nghị định, Thông tư mới của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tất cả các thông số trong nước thải sau khi xử lý đều được hiển thị trên màn hình tại trạm và màn hình ở khu trung tâm, từ đó giúp nhân viên vận hành cũng như cán bộ quản lý có thể kiểm soát thông số này. Khi có sự cố xảy ra, trạm cũng sẽ  tự động cảnh báo để đơn vị kịp thời phát hiện, bơm nước trở lại bể để xử lý lại từ đầu.

Việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cũng như trạm quan trắc tự động online còn giúp Sở Tài nguyên và Môi trường đo được các thông số trong nguồn thải một cách khách quan, minh bạch, từ đó giúp giải quyết triệt để về xử lý nước thải.

Qua đó góp phần vào công tác ổn định hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp, cũng như mang lại lợi ích cho chủ đầu tư đồng thời góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư khác.

Có thể thấy việc lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động ít nhiều cũng đã giúp doanh nghiệp “chứng minh” được nguồn thải ra môi trường của mình đang ở mức độ cho phép để qua đây, các doanh nghiệp sẽ biết cách nâng cao ý thức, cũng như trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của mình hơn.

Còn đối với các nhà quản lý thì việc này còn giúp họ có thể theo dõi, truy xuất dữ liệu xem nguồn thải có ảnh hưởng đến môi trường hay không để có thể kịp thời nhắc nhở doanh nghiệp có sự điều chỉnh nguồn thải hợp lý, theo đúng quy định.

lắp đặt trạm quan trắc tự động

Đặc biệt hơn cả là công nghệ quan trắc tự động ngày nay còn cung cấp cho cơ quan quản lý các thông số môi trường một cách nhanh chóng và liên tục để từ đó tạo lập chuỗi dữ liệu thống kê bằng công nghệ thông tin giúp giảm nhiều thời gian, công sức.

Đáng chú ý hơn khi các thông tin về môi trường sau khi truyền về trung tâm điều hành cũng sẽ được chuyển đến nhiều kênh lưu trữ, trong đó có thể chuyển đến điện thoại di động của lãnh đạo các cơ quan quản lý để tiện truy cập, chỉ đạo, điều hành.

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá