Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về quan trắc đập hồ chứa nước được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?. Chính vì thế mà hôm nay trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn chia sẻ với bạn những nội dung quan trọng cần nắm sau đây.

quan trắc đập hồ chứa nước

Vậy quan trắc đập hồ chứa nước được quy định như thế nào?

Theo như những gì cơ quan nhà nước quy định mà tôi thu thập được thì quan trắc công trình đập, hồ chứa nước được quy định tại Điều 14 Nghị định 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

  • Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước có trách nhiệm lắp đặt thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.
  • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước
  • Quan trắc đập, hồ chứa nước và các công trình có liên quan theo quy định trong hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để theo dõi liên tục tình trạng an toàn, ổn định của công trình
  • Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu quan trắc; phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý; lưu trữ tài liệu quan trắc theo quy định
  • Báo cáo chủ quản lý, chủ sở hữu đập, hồ chứa nước kết quả quan trắc.

quan trắc đập hồ chứa nước

Ngoài ra, nội dung của báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

  • Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn: Mực nước cao nhất trong hồ chứa nước; dòng chảy lũ lớn nhất về hồ chứa nước, thời gian xuất hiện, lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ; kết quả quan trắc đập đã được phân tích, đánh giá và xử lý số liệu; kết quả kiểm tra công trình trước, sau mùa mưa; các hư hỏng của công trình và công tác sửa chữa, khắc phục
  • Đối với đập, hồ chứa vừa, nhỏ: Mực nước cao nhất trong hồ chứa nước; kết quả kiểm tra công trình trước, sau mùa mưa; các hư hỏng của công trình và công tác sửa chữa, khắc phục.

Cũng tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì trách nhiệm báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước theo định kỳ hằng năm được quy định như sau:

  • Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn và Bộ Công Thương;
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của bộ.

quan trắc đập hồ chứa nước

Ở trên là những nội dung về quy định cũng như báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước. Để bạn có thể thông qua đó nắm bắt được tình hình để có thể triển khai công tác quan trắc đập hồ chứa nước theo đúng quy định của pháp luật cũng như sự an toàn cho đập hồ chứa nói chung.

Mọi thắc mắc về công tác quan trắc đập hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.

HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA