Không ít doanh nghiệp đã thắc mắc về vấn đề không lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước thì có bị xử phạt hay không, chính vì thế hôm nay tôi viết bài này là để giải đáp một phần nào đó cho quý doanh nghiệp hiểu. Đọc đến cuối bài nhé vì tôi nghĩ nó thật sự cần thiết và quan trọng.

lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước

Không lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước thì có bị xử phạt hay không ??

Để trả lời câu hỏi hỏi trên tôi căn cứ vào khoản 5 Điều 8 Nghị định 36/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 10/5/2020) quy định xử phạt đối với cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và mức xử phạt đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả quan trắc, giám sát cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

  • Không lưu trữ thông tin, số liệu quan trắc theo quy định;
  • Không quan trắc dưới 25% các thông số phải quan trắc, giám sát theo quy định.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không quan trắc từ 25% đến dưới 50% các thông số phải quan trắc, giám sát theo quy định.

– Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không quan trắc từ 50% đến dưới 75% các thông số phải quan trắc, giám sát theo quy định.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước

  • Không quan trắc từ 75% các thông số phải quan trắc, giám sát trở lên theo quy định;
  • Không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát theo quy định;
  • Quan trắc, giám sát không đúng tần suất theo quy định;
  • Quan trắc, giám sát không đúng thời gian theo quy định;
  • Quan trắc, giám sát không đúng vị trí theo quy định;
  • Không thực hiện việc kết nối, truyền tải dữ liệu quan trắc, giám sát với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

– Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

  • Không thực hiện quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định;
  • Làm sai lệch số liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

– Vi phạm các quy định về quan trắc, giám sát trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước

Lưu ý đối với hành vi vi phạm quy định về quan trắc, giám sát trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước thì áp dụng xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước

Lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước chính là căn cứ pháp lý

Việc lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước là một trong những căn cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát; Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu giám sát; Yêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở có công trình; Chia sẻ, khai thác dữ liệu giám sát tài nguyên nước. Trong đó, nêu rõ: Hệ thống giám sát tài nguyên nước ở trung ương và ở địa phương bảo đảm yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Không chỉ vậy, hệ thống giám sát ở trung ương bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; chia sẻ dữ liệu với hệ thống giám sát ở địa phương đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.

Quý doanh nghiệp nên lưu ý là Thông tư cũng quy định cụ thể về thông số giám sát, hình thức giám sát và chế độ giám sát đối với việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước đối với công trình hồ chứa để phát điện; giám sát hoạt động khai thác đối với công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác.

lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước